Kontakta oss

Say Hello! Don't be shy.

Medielaget

Adress: Broholmsgatan 16

Besöksadress: Sparbankskajen 2 A, 7 vån.

Postadress: PB 252, 00531 HELSINGFORS

E-post: mediakunta@mediakunta.fi

FO-nummer: FI2779947-3

 

Telefonjour: tisdagar kl. 9.00–11.30 och torsdagar kl. 13–16. Telefonnummer 044 2400 680.

 

OBS. Samtliga ärenden som hör till dina arbetsuppdrag, bland annat fakturering, utbetalning av lön med mera sköts via Medielagets elektroniska medlemstjänst. Du får tillgång till medlemstjänsten när du ansluter dig som medlem. Andelslaget registrerar inte arbetsuppdrag som meddelas per telefon eller per e-post.