FAKTURERING

Vi sköter administrationen åt dig.

GEMENSKAP

Vi är experter på mediefrågor eftersom vi känner branschen. Vi är en gemenskap.

INTRESSEBEVAKNING

Våra medlemmar får stöd både av Journalistförbundet och av varandra.

Medielaget betjänar dig som frilansar eller gör korttidsjobb inom kommunikationsbranschen.