Bli medlem

Välkommen som medlem!

 

Medielaget är ett andelslag som förenar journalister och andra yrkesutövare inom journalistik, media och kommunikation. Vi har god kännedom om branschen och kan erbjuda dig både Journalistförbundets och kollegers stöd.

 

Vi är en professionell arbetsgemenskap och våra medlemmar står i anställningsförhållande till Medielaget. Vi sköter kostnadseffektivt fakturering och andra skyldigheter med anknytning till yrkesutövningen – själv kan du fokusera på det egentliga arbetet. Vi strävar inte efter att vara vinstbringande: alla avgifter som uppbärs kommer våra medlemmar till godo. Detsamma gäller eventuell årlig vinst. Ju mera arbete du har utfört via Medielaget desto mindre blir administrationsavgiften. Avgiftsnivån sjunker stegvis, och den enda förflyttningsriktningen är mot ännu förmånligare nivåer. Medlemmarna kan, bland annat genom medlemsenkäter, påverka hur andelslagets eventuella vinst används.

 

Medielaget som arbetsgivare

Som medlem av Medielaget är du anställd, inte företagare. Vi sköter arbetsgivarens skyldigheter samt övervakar arbete och arbetstid i enlighet med arbetslagstiftning och kollektivavtal.

 

Medlemskap och avgifter

Medlem av Medielaget blir du genom att fylla i blanketten samt betala in andelskapital (1 euro) och anslutningsavgift (99 euro). Samtidigt godkänner du andelslagets regler och medlemsavtalet. När du gjort betalningen via din nätbank, får du inloggningsuppgifterna till Medielagets elektroniska medlemstjänst direkt till din e-postlåda och kan genast börja använda våra tjänster.

 

Andelslaget är ett företag och vi finansierar våra verksamhets- och administrationskostnader genom att ta ut en administrationsavgift vid fakturering. Utöver denna avgift påförs medlemmarna inga ytterligare kostnader. Andelslagets medlemsstämma fastslår administrationsavgiftens beräkningsgrund. Som medlem har du alltså möjlighet att utöva inflytande på andelslagets angelägenheter.

 

För att kunna ansluta dig till och vara medlem av  Medielaget ska du vara medlem av Finlands Journalistförbund. Om du inte ännu hör till Journalistförbundet, bli först medlem i förbundet här. På samma gång kan du ansluta dig till den nya Öppna arbetslöshetskassan, A-kassan.

 

Ytterligare upplysningar om andelslagsverksamhet hittar du till exempel på Pellervo. 

 

Undrar du ännu över något vad gäller Medielagets verksamhet och avgifter? Kanske finns svaret att läsa i avdelningen för ofta ställda frågor – om inte, kontakta oss för mera information. På våra webbsidor meddelar vi också om olika evenemang och förändringar.

 

Bekanta dig också med följande information:

Bli medlem i Medielaget