Bli medlem

Fokusera på det du är bäst på – bli medlem i Medielaget!

Andelslaget Medielaget – Mediakunta är Finlands Journalistförbunds arbetsandelslag för journalister och kommunikationsproffs. Vi sköter din fakturering och ditt pappersarbete så att du kan koncentrera dig på det du är bäst på. Vi är experter på mediebranschen och våra medlemmar får stöd både av Journalistförbundet och av varandra. Vi är en gemenskap.

 

Fyll i blanketten och betala andelsavgiften (1 euro) och anslutningsavgiften (99 euro). Vi hoppas att anslutningsavgiften sporrar medlemmen att binda sig till verksamheten. Anslutningsavgiften returneras ej. När du betalat avgifterna i din nätbank får du inloggningsuppgifter till den elektroniska medlemstjänsten. Du kan genast börja använda våra tjänster!

 

Medielaget strävar inte efter vinst. För att driva verksamheten innehåller andelslaget av varje faktura. Ett eventuellt överskott kan återbetalas till medlemmen som ränta på andelsavgiften (då förstås i proportion till vad medlemmen fakturerat för).

 

För att bli medlem i Medielaget bör du vara medlem i Finlands Journalistförbund. Om du inte är medlem i Journalistförbundet kan du ansluta dig här. tästä. Samtidigt kan du ansluta dig till arbetslöshetskassan Finka.

Bli medlem i Medielaget