Hanna Kokkonen aloittaa Mediakunnan toiminnanjohtajana

Hanna Kokkonen aloittaa Mediakunnan toiminnanjohtajana

Mediakunnan uutena toiminnanjohtajana aloittaa huhtikuussa toimituspäällikkö, FM Hanna Kokkonen.

Mediakunnan johdossa Kokkonen aikoo keskittyä luomaan tiiviimpää yhteistyötä journalismin ja media-alan ammattilaisista koostuvan jäsenistön sekä heidän asiakkaidensa välille. Uusien työtilaisuuksien kartoitus on keskeinen osa työnkuvaa. Tammikuussa 2017 perustetussa media-alan työosuuskunnassa on nyt noin 180 jäsentä.

“Olennaista on myös auttaa jäseniä tunnistamaan vahvemmin omaa osaamistaan ja pitää huolta kehittymisen mahdollisuuksista”, Kokkonen sanoo.

Kokkonen siirtyy Mediakuntaan kustannusosakeyhtiö Otavasta, jossa hän on toiminut oppimisen palveluiden toimituspäällikkönä. Kokkosen keskeisiä tehtäviä olivat laajan, kymmenistä freelancetoimittajista koostuvan verkoston luominen ja töiden organisointi sekä toimintatapojen ja sopimustenhallinnan kehittäminen.

Freetyön tilaaminen ja hinnoittelu on asia, jossa osa asiakkaista kaipaa ohjeistusta, Kokkonen sanoo. Neuvoja tarvitsevat myös työn tekijät.

“Tilausvaiheessa työn suorittajilta tarvitaan napakkuutta. Täytyy uskaltaa kysyä ja vaatia riittävästi tietoa, jotta voi onnistua työssään hyvin”, Kokkonen painottaa.

Kokkosen tehtävä Mediakunnassa on määräaikainen työvapaan sijaisuus ja se jatkuu maaliskuulle 2020.