Mediakunnalle valittiin uusi hallitus

Mediakunnalle valittiin uusi hallitus

Mediakunnan jäsenet käyttivät päätösvaltaansa ja kokoontuivat osuuskunnan ensimmäiseen kokoukseen perjantaina 5. toukokuuta Ruoholahdessa, Helsingissä. Kokouksessa valittiin Mediakunnalle uusi jäsenistä koostuva hallitus.

Mediakuntaa tähän asti perustamisvaiheesta lähtien luotsanneet Jussi Salokangas (puheenjohtaja), Anna Kähkönen ja Kirsi Mattila väistyivät tehtävistään. Kokouksessa päätettiin, että Mediakunnalle valitaan kolmesta varsinaisesta jäsenestä ja kahdesta varajäsenestä koostuva hallitus. Ehdokkaiksi asettui yhteensä kahdeksan jäsentä ja uusi hallitus valittiin suljetulla lippuäänestyksellä.

Seuraavat kaksi vuotta Mediakunnan etua valvovat ja toiminnasta huolehtivat:
terveystoimittaja ja juontaja Anu-Maija Kärjä Oulusta,
audiovisuaalisen viestinnän moniosaaja Hanna Onttonen Helsingistä,
Suomen Journalistiliiton palvelujohtaja Simon Huldén Helsingistä (puheenjohtaja),

sekä varajäsenet:
toimittaja Mari Areva Turusta ja valokuvaaja Petri Juola Helsingistä.

Lisäksi kokousta seuranneessa hallituksen järjestäytymiskokouksessa Mediakunnan hallituksen uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Journalistiliiton palvelujohtaja Simon Huldén.

Viimeistään vaalipuheissa selvisi, että uudelta hallitukselta löytyy moninaista osaamista alalta, intoa toiminnan ja palveluiden kehittämiseen sekä kokemusta tiimityöstä. Näillä näkymin hallitus tulee kokoontumaan noin kuusi kertaa vuodessa. Myös sähköpostikokoukset sekä etä-osallistuminen kokouksiin ovat mahdollisia. Varajäsenet voivat osallistua kaikkiin kokouksiin.

Vastuullinen tehtävä

Ylintä päätösvaltaa osuuskunnissa käyttää vähintään kerran vuodessa koolle kutsuttava osuuskunnan kokous, mutta hallitus vastaa yhteisvastuullisesti osuuskunnan asioiden hoitamisesta. Hallituksella on myös ratkaiseva rooli siihen, millaiseksi Mediakunnan toiminta ja palvelut jatkossa muodostuvat.

Hallitus muun muassa huolehtii osuuskunnan hallinnosta ja toiminnan järjestämisestä sekä vastaa siitä, että osuuskunnan kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty. Tehtävä on siis hyvin vastuullinen ja jäsenten innokkaasta osallistumisesta kokoukseen sekä yhteisten asioiden hoitamiseen täytyy olla kiitollinen. Kaiken kaikkiaan kokoukseen osallistui yhteensä 29 osuuskunnan yhteensä 89 jäsenestä.

Hallituksen tehtävistä ja roolista löydät lisätietoja esimerkiksi tästä Pellervo seuran oppaasta sekä osuuskunnan säännöistä.

Uudistuksia jäsenpalveluihin

Kevätpäivän aluksi tutustuttiin muihin osuuskunnan jäseniin ja rakennettiin pienryhmissä työskennellen osuuskunnalle uusi liiketoimintasuunnitelma. Tulevaisuudessa Mediakunta tulee keskittymään entistä enemmän laadukkaan ja luotettavan osaamisensa markkinointiin ja myyntiin sekä tiimityön mahdollisuuksien luomiseen.

Mediakunta on voittoa tavoittelematon, journalismiin ja viestintään keskittyneiden keikkatyöläisten aito työosuuskunta. Kaikki jäsenten maksamat maksut käytetään suoraan sen jäsenten hyväksi. Tämä tarkoittaa myös sitä, että mahdollinen ylijäämä palautetaan vuosittain jäsenille heidän tulonsa suhteessa.

Osuuskunnan kokouksessa päätettiin uudistaa jäsenpalvelun kulurakennetta jäsenille edullisemmaksi. Uudesta palvelumaksumallista tiedotetaan jäsenistölle heti ja julkisesti muutosten astuttua voimaan. Tavoitteena on tehdä osuuskunnan palveluista jäsenten näkökulmasta entistäkin kannattavampia ja tarpeita paremmin palvelevia. He, jotka käyttävät palveluita eniten tulevat myös jatkossa hyötymään niistä eniten.

Monet tavoitteista on jo saavutettu

Tammikuussa perustettu osuuskunta on saavuttanut neljässä kuukaudessa koko vuoden jäsentavoitteensa, joka oli 75 jäsentä. Tänään mediakuntalaisia on jo 89.

Osuuskunnan päätavoitteena on sen jäsenten taloudenpidon ja työllistymisen tukeminen, ei voiton tavoittelu. Mediakunnan avulla haluttiin helpottaa Journalistiliiton keikkatyötä tekevien jäsenten arkea ja tarjota uudenlaista palvelua kaikille liiton jäsenille. Lisäksi Mediakunnan avulla haluttiin vaikuttaa alalla vallitsevaan alihinnoitteluun ja parantaa itsensätyöllistäjien asemaa. Mediakunnan tarjoamien palveluiden ja järjestelmän avulla on mahdollista myös keskittää ja säästää keikkatyöhön liittyvissä toimintakuluissa.

Moniin näistä alkuvaiheessa listatuista ongelmista on jo vastattu. Esimerkiksi tavoite keskittämisen avulla saavutettavista hyödyistä on saavutettu, jäsenten taloudenpitoa ja työllistymistä on tuettu tammikuusta lähtien ja Mediakunta on hoitanut myös alusta lähtien hinnoitteluun liittyvää valistustehtäväänsä.

Tammikuun avajaisissa julkaistiin osuuskunnan nettisivut ja verkkopohjainen jäsenpalvelu, jota on kehitetty ja käytetty aktiivisesti ensimmäisestä päivästä lähtien. Lisäksi Mediakunta on järjestänyt erilaisia koulutuksia ja tapahtumia ympäri Suomea sekä osallistunut media-alan tapahtumiin ja kilpailuihin. Osuuskunta on tehnyt toiminnan kehittämistä varten myös palautekyselyitä sekä perustanut jäsenilleen oman suljetun Facebook-ryhmän, jossa keskustelu käy vilkkaana.

Myös aktiivinen yhteistyö Journalistiliiton eri jäsenyhdistysten ja alueyhdistysten kanssa tulee varmasti jatkumaan tulevaisuudessa. On ollut ilo huomata, että lähes jokaiseen Mediakunnan tilaisuuteen on saatu mukaan myös kiinnostuneita ostajien edustajia.

Tulevaisuus vaikuttaa siis vauhdikkaalta ja valoisalta!

 

Teksti ja kuva: Maiju Mitrunen, Mediakunnan toiminnanjohtaja